янтарний ангідрид

Ефективність нанобіопестицидів на основі насіння німу проти spodoptera litura

Розроблено нанорозмірний інноваційний натуральний пестицид на основі насіння німу. Новий нанобіопестицид (НБП) синтезовано нанесенням екстракту насіння німу на хітозан, зшитий янтарним ангідридом, за допомогоюв результаті оброблення ультразвуком з подальшим очищенням. З використанням Фур‘є-спектроскопії, УФ-спектроскопії та динамічного світлорозсіювання визначено основні характеристики НБП. Встановлено залежність стабільності НБП від зміни рН, температури і ультрафіолетового випромінювання.