суміш

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ТРУБ З ПОЛІЕТИЛЕНУ

The growing pace of Ukrainian polymer pipes market is significantly ahead of other markets for polymer products, which is being explained by the successful competition of their operational properties with pipes made of traditional materials - steel, cast iron, concrete.

Regarding this an important task during the production of water pressure pipes is the obtaining of technological raw materials based on polyethylene with the necessary technological capacity, which will solve the above problems.

Проблеми тлумачення поняття «суміш» і сумісних із ним термінів у навчальній літературі

У статті досліджено проблему наукової точності застосування терміна «суміші» й сумісних із ним термінів «однорідні суміші», «неоднорідні суміші», «гомогенні суміші», «гетерогенні суміші», «дисперсні системи» в українській хімічній літературі для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ СУМІШЕЙ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ТА МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАМІДУ СКАНУВАЛЬНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ МІКРОСКОПІЄЮ

Велику увагу як конструкційні матеріали викликають суміші на основі поліпропілену (ПП) та поліаміду (ПА), змішування яких дозволяє зменшити негативні характеристики вихідних полімерів. Неполярний ПП під час змішування з полярним високогідрофільним ПА суттєво знижує водопоглинання матеріалу. Внаслідок цього зменшується вплив вологи на механічні та термічні властивості композитів. З іншої сторони, змішування ПП з ПА дозволяє розширити температурний інтервал експлуатації матеріалу за від'ємних температур.