логіка; юриспруденція

Ідеї Феофана Прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасної юриспруденції

Досліджено розвиток науки логіки в Україні на основі праць професора Києво-
Могилянської академії, відомого діяча української духовної культури наприкінці XVII –
першої половини XVIII ст. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію курсу
“Логіка” авторства Ф. Прокоповича