рівень юридичного закріплення

Види обов’язків пацієнта

Розглянуто проблему теоретико-правового виокремлення обов’язків пацієнта. На
основі аналізу законодавства України та зарубіжних країн, позитивної право реаліза-
ційної практики виокремлено перелік обов’язків пацієнта. Сформульовано теоретико-
правову класифікацію обов’язків пацієнта за рівнем юридичного закріплення