професія

Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці

Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності
жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в
Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі
керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст
поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.