суспільна свідомість

Право та правова свідомість: взаємодія, взаємозалежність та взаємовплив

Здійснено філософсько-правовий аналіз взаємодії, взаємозалежності та взаємо-впливу права та правової свідомості. Досліджено, що правосвідомість є супутникомправа, а тому ми можемо виокремити притаманні їм спільні риси, а саме: вониналежать до єдиної правової системи; виконують нормативно закріплені функції;характеризуються певною структурою; обумовлюються спільними соціально-економіч-ними, політичними, ідеологічними, культурними та іншими факторами.

Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці

Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності
жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в
Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі
керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст
поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.