діяльність. об’єкт

Юридична діяльність у сфері економіки

Професіоналізм юриста найбільш повно і різносторонньо проявляється в
діяльності, поведінці та спілкуванні. Згідно з науковими джерелами, діяльність – це
активна взаємодія особи з навколишнім середовищем, у процесі якої людина виступає
як суб’єкт цілеспрямованої дії на об’єкт і тим самим задовольняє свої потреби.
Діяльність – специфічна форма ставлення до навколишнього світу і самого себе, що
проявляється в цілеспрямованій зміні і перетворенні світу та людської свідомості.