адвокатологія

Адвокатологія як науково-теоретична основа розвитку адвoкатського самоврядування

У контексті адаптації національного законодавства до міжнародних норм права
адвокатура виконує роль своєрідного індикатора істинності практичної реалізації
законодавчих ініціатив. Появу нового терміна щодо визначення напряму наукових
досліджень з проблематики адвокатури слід сприймати похвально, оскільки відтоді
дефініції “адвокатологія” та “адвокатська діяльність” аналізуються як еквівалентні,
тотожні. Дискусійне тлумачення термінології адвокатології як у наукових розвідках, так