польська мова

Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов

У статті на одному «хрестоматійному» прикладі порівняно синтаксичні конструкції, що описують граничну перехідну дію, результатову подію та перебування в результатовому стані, п’ятьма мовами: англійською, німецькою, російською, польською та українською.

Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах

У статті розглянуто джерела та способи формування терміносистеми комп’ютерної галузі в англійській, польській та українській мовах

Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації

У статті розглянуто терміни української лінгводидактики в контексті гармонізації. Українські терміноодиниці описано в порівняльному аспекті з англійськими, польськими і російськими варіантами. Виявлено труднощі, які супроводжують гармонізацію.