актуарна математика

Розробка моделей і методів автоматизованого керування системою теплопостачання з оптимізацією структури технічних засобів

Проведено аналіз об’єкта керування, а також методів і моделей, що використовуються при керуванні процесом теплопостачання міста і міських районів. Розроблено імітаційні моделі об'єкта керування, що функціонує в умовах наявності альтернативних енергетичних потоків, які відрізняються різною вартістю. Синтезовано й обґрунтовано критерії і цільову функцію оптимізації процесу теплопостачання міста.

Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя

У статті заналізовано тренди страхового ринку України й висвітлено проблеми побудови та стандартування актуарної термінології, що стосується видів страхування, інших ніж страхування життя.

Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Висвітлено проблеми побудови і стандартування актуарної та фінансової термінології, передумови й перспективи її розвитку.