resonant operation mode

Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element

У статті проаналізовано конструктивні і функціональні особливості тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями та розглянуто можливі сфери його використання.