reforming education in Ukraine

Домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному суспільстві

У статті визначено домінанти розвитку університетської освіти у глобалізаційному
суспільстві.  Акцентовано  на  тому,  що  університет  повинен  не  лише  продукувати  певні
ідеї,  розвивати  ті  чи  інші  тенденції  у  науці,  а,  передусім,  сприяти  поступовому
суспільному  розвитку,  повною  мірою  забезпечувати  запити  і  потреби  сучасної
людини.Подолання  традиційного  сформованого  масово-репродуктивного  характеру
розвитку  вищої  освіти  полягає  у  виведенні  її  на  особистісний  рівень.  Значну  роль  у