features

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБРАЗ МОРФОЛОГІЇ МІСТА У МІСТОБУДУВАННІ

Морфологія міста є одною із сфер наукової діяльності, яка здатна функціонувати у формі самостійного учення у різних галузях знань і відбивати найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності. У містобудуванні морфологію міста слід розглядати із чітко визначеним пізнавальним об’єктом – матеріальною структурою міста, предметом – зміст та категорії морфологічного та теоретико-методологічним інструментарієм. Якщо проблема об’єкта та предмету морфології міста є сформульованими, то розроблення теоретико-методологічну інструментарію потребує вирішення.

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ СКУЛЬПТУРНОЇ ПЛАСТИКИ З АЛЕБАСТРОВОГО КАМЕНЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовані наукові праці, що присвячені вивченню особливостей реставрації алебастрової скульптурної пластики за трьома тематичними групами: термінологічне значення назви алебастрового каменю; мінералогія, кар'єри та каменеобробні осередки алебастрового каменю; збереження та відновлення скульптурної пластики з алебастрового каменю.