етилдихлорфосфат

СИНТЕЗ ДЕЯКИХ ФОСФОРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛІВ

Полімерні матеріали, що включають в основний ланцюг Фосфор, представляють значний інтерес як матеріали медичного та біомедичного застосування. Тому актуальним є пошук зручного методу одержання поліетерфосфатів. В статті по-стадійно розглянуто метод одержання поліетиленглікольетилфосфату, який є мономерною ланкою для одержання поліфосфатестерів. Поліетиленглікольетилфосфат отримувалось взаємодією тритилового естеру поліетиленгліколю з етилдихлорфосфатом.