середня густина

РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДІВ МАЙОЛІКОВИХ МАС ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА ЗА ЕНЕРГООЩАДНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Досліджено закономірності спікання розроблених складів майолікових мас на основі типової маси МКЛ-1 та МК-4К з додаванням зламків скла та бою керамічної цегли. Встановлено вплив цих добавок на процеси спікання досліджуваних складів мас  в залежності від їх вмісту та температури випалу. Розроблено новий спосіб декорування кераміки на стадії їх пластичного стану. Отримані результати використовуватимуться для вдосконалення технологічних процесів одержання декоративно-ужиткової кераміки.

НЕАВТОКЛАВНИЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО

Одним із лідерів стінових матеріалів на сучасному ринку, який поєднує в собі високі конструкційні та теплоізоляційні властивості, є ніздрюватий бетон, зокрема неавтоклавного тверднення. Підвищення ефективності ніздрюватого бетону як теплоізоляційного матеріалу полягає, перш за все, в гранично можливому зниженні середньої густини з одночасним забезпеченням певного рівня фізико-механічних показників, необхідних для виготовлення виробів у вигляді плит.