карбонатний розчин

ВПЛИВ ЧАСУ ЕКСПОЗИЦІЇ НА ЗМІНУ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБОНАТНОГО РОЗЧИНУ ХІНГІДРОНУ В ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ ХІНГІДРОННОГО КАТАЛІЗАТОРА

У хінгідронному методі очищення газів від сірководню як окисник хемосорбованого сірководню використовують хінгідронний каталізатор. Його одержують олігомеризацією бензохінгідрону у лужному розчині. Окисно-відновні властивості хінгідронного каталізатора мають дуже важливе значення на процес очищення газів від сірководню.