карбоксилвмісні мономери

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКАРБОКСИЛАТІВ ЯК ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ (ОГЛЯД)

Полікарбоксилати (ПК) – це полімери на основі карбоксилвмісних мономерів з карбоксильними групами, що безпосередньо не прив’язані до аліфатичного полімерного ланцюга. Вони застосовуються як суперпластифікатори бетону, деемульгатори для зневоднення нафти, антикорозійні консерванти для сталі та інгібітори солевідкладень у нафтопроводах.

Метою нашої роботи був огляд літературних даних по застосуванню полікарбоксилатів як інгібіторів корозії та солевідкладень, а також методів синтезу мономерів для їх одержання.