електрична мережа

Дугові перенапруги у змішаній повітряно-кабельній електричній мережі 35 кВ

Розподільні електричні мережі напругою 35 кВ здебільшого використовуються для живлення споживачів електроенергії, які розташовані у сільській місцевості. Ці мережі, які в основному мають повітряні лінії, нормально функціонують за радіальним принципом, хоча у більшості випадків вони виконані замкненими або з двостороннім живленням.

Забезпечення селективності роботи захистів від однофазних замикань на землю в складних електричних мережах

Однією з актуальних проблем в складній електричній мережі з ізольованою (компенсованою) нейтраллю є селективне визначення пошкодженого елемента за однофазного замикання на землю (ОЗЗ). Для селективної та надійної роботи захистів від однофазних замикань на землю в складних мережах з ізольованою (компенсованою) нейтраллю крім інформації про струм нульової послідовності приєднання, інформації про фазні напруги та напругу нульової послідовності електричної мережі, потрібна інформація про спрацювання пристроїв захисту від ОЗЗ суміжних елементів.

Застосування ємнісних подільників для вимірювання напруг секцій шин 6 (10) кВ

Однією із проблем в електричній мережі з ізольованою (компенсованою) нейтраллю є селективне визначення пошкодженого елемента за однофазного замикання на землю. Для селективної та надійної роботи захистів від однофазних замикань на землю в мережах із ізольованою (компенсованою) нейтраллю, крім струму нульової послідовності приєднань, необхідна інформація про фазні напруги та напругу нульової послідовності електричної мережі. На багатьох трансформаторних підстанціях відсутні традиційні електромагнітні трансформатори напруги.

Кратність перенапруг під час дугових однофазних замикань на землю в електричних мережах 35 кВ

Об’єктом дослідження є дугові перенапруги під час однофазних замикань на землю в розподільних електричних мережах 6-35 кВ. Розвиток розподільних електричних мереж 35 кВ пов’язаний з будівництвом нових повітряних і кабельних ліній і призводить до зміни ємнісного струму замикання на землю мережі, що впливає на кратність перенапруг в розподільних електричних мережах під час однофазних замикань на землю.

Оцінка ферорезонансних процесів в схемах електричних мереж 6-35 кВ на основі аналізу надійності

Об’єктом дослідження є вибір оптимального технічного рішення стосовно недопущення розвитку чи тривалого існування ферорезонансних процесів в розподільних електричних мережах 6-35 кВ, які працюють в режимі ізольованої нейтралі. На ймовірність виникнення та тривалість протікання ферорезонансних процесів впливає багато чинників: режим заземлення нейтралі мережі, її ємнісний струм замикання на землю мережі, тип та кількість трансформаторів напруги тощо.

Перенапруги в промисловій мережі СН під час замикань на землю

Електричні розподільні мережі середньої напруги в основному працюють з незаземленими нейтральними точками трансформаторів. Філософія цих електричних мереж базується на припущенні, що вони є більш надійними, ніж мережі з заземленою нейтраллю. Однак перехідні струми однофазних або багатократних замикань на землю, які в основному залежать від ємності фаз на землю використовуваних кабелів, що підключені до шин підстанцій електромережі, часто мають переривчастий характер внаслідок виникнення дуги.