нелінійна модель

Дослідження впливу випаровування і конвекції на процес відведення тепла з поверхні пластини

Побудовано нелінійну модель процесу теплообміну в плоскій пластині, з поверхні якої в навколишнє середовище розсіюється теплова енергія за рахунок випаровування рідини і конвекції. Нелінійну модель зведено до лінійної. Отримано аналітичний розв’язок лінійної модельної задачі. Здійснено порівняння кількості відведеного тепла за рахунок випаровування та конвекції.

Знаходження розв'язку нелінійної задачі теплопровідності з використанням випаровування для інтенсифікації тепловідведення

Побудовано нелінійну модель нестаціонарного процесу теплообміну в тепловідвідній пластині мікроелектронного пристрою, тепло від якої відводиться за рахунок випаровування рідини з її поверхні. Отримано числовий розв’язок нелінійної модельної задачі методом Ньютона–Канторовича з використанням дискретизації за часом. Досліджено зміну температурного поля з часом та вплив випаровування на процес тепловідведення.