мехатронний датчик

Automation of engineering of a mechatronic sensor for a manipulator

Наведено результати дослідження напружено деформованого стану та власних частот коливань датчика сили мехатронного модуля маніпулятора. Розроблено скінченно-аналітичну модель датчика для проведення частотного аналізу методом скінченних елементів.