біологічна клітина

Modeling of biological cells deformation in microfluidic systems

Запропоновано методи моделювання деформації біологічних клітин у мікро- флюїдних пристроях. Описані передумови і цілі розроблення механічної моделі живої біологічної клітини для поліпшення моделювання та автоматизованого проектування пристроїв для мікрофлюідних пристроїв біоаналізу та діагностики.