painting murals

ЗНАХІДКА ЖИВОПИСНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ЗОВНІШНІХ СТІНАХ ПАЛАЦІВ В ПАМОРЯНАХ ТА ЯЗЛІВЕЦЬ

У статті описано нововіднайдені фрагменти поліхромних розписів на верхніх ярусах південно-східної башти замку в Поморянах. Розписи виявлено на зовнішній стіні башти. Поліхромні розписи збережені фрагментарно. Вони творили малярську декорацію тинькованих стін замку у двох верхніх рівнях башти. Датувати розписи можна орієнтовно XVII ст. Віднайдений фрагмент розпису на зовнішній північні стіні замку в Язлівці значно скромніший за розмірами, але багатший кольористично. Декорування зовнішніх стін замків поліхромними розписами є рідкістю в Україні.