wills and powers of attorney that equal to notarial

Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України

Розглянуто загальні засади вчинення дій, прирівнюваних до нотаріально посвід-чених (довіреностей та заповітів), посадовими і службовими особами закладів охорониздоров’я України.На думку автора, законність учинення нотаріальних дій здебільшого залежить відправильності їх здійснення як нотаріусами, так і посадовими та службовими особами,які вчиняють дії, прирівнювані до нотаріально посвідчених, як доповнення до основнихобов’язків.Проаналізовано нормативні акти, які регулюють порядок посвідчення заповітів тадовіреностей, які прирівнюються до нотаріально посвідчених, для посадових таслужбових о