персональний електричний транспортний засіб

Людино-машинне керування одновісним двоколісним персональним електричним транспортним засобом за умови лінійного руху

Розглянуто новий вид персонального електричного транспортного засобу (ЕТЗ) — сегвей чи гіроборд, у якому користувач під час керування рухом бере безпосередню участь у балансуванні свого положення відносно осі, що з’єднує два колеса з індивідуальними електроприводами. Такий ЕТЗ — складна людино-машинна система, робота якої залежить від команд людини та відповідної реакції системи автоматичного керування (САК) рухом. Тому для розроблення останньої необхідно знати як закономір- ності роботи електромеханічної системи цього ЕТЗ, так і навички керування, які набув користувач.