правове регулювання міської забудови

Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (Ч. 2. Завершальний етап першої п’ятирічки)

Розглянуто питання правового регулювання будівельної галузі Союзу РСР (норми
житлового та промислового будівництва, соціальне страхування та професійне навчання будівельних робітників тощо) на завершальному етапі першої п’ятирічки