overhead power lines

Зниження магнітного поля повітряних леп із трикутним розташуванням проводів використовуючи активне екранування

Вперше проведено синтез, теоретичні та експериментальні дослідження робастної системи активного екранування магнітного поля, яке створюється повітряними лініями електропередачі із трикутним розташуванням проводів. Синтез заснований на вирішенні багатокритеріальної стохастичною гри, в якій векторний виграш обчислюється на підставі рішень рівнянь Максвелла в квазістаціонарному наближенні.