electricity quality

Макромоделювання електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії для оцінювання їх енергоефективності

В роботі на основі аналізу проблем забезпечення якісного електропостачання в умовах інтенсивної розбудови відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та визначених засобами кваліметрії характеристик електричних мереж, які є істотними для забезпечення якісного електропостачання запропоновано застосовувати макромоделювання електричних мереж для оцінювання якості їх функціонування в вигляді інтегральної характеристики готовності електричної мережі з ВДЕ.