initial conditions

Аналітичне конструювання регуляторів динамічних систем з врахуванням дії збурюючих факторів

В даній статті розглянуто проблему синтезу оптимальних за мінімальним значенням інтегрально-квадратичного критерію динамічних систем, які описуються моделлю рівнянь в змінних стану.