принципи правового регулювання

Забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин

У статті розкриваються проблеми забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин. Актуальність теми зумовлена необхідністю реалізації Стратегії інформаційної безпеки України, що вимагає проведення теоретико-правових досліджень забезпечення державного суверенітету у сфері інформаційних відносин. Вказано, що державний суверенітет в інформаційному просторі реалізується за допомогою інформаційної функції держави та її інформаційної політики.

Принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейському Союзі

Розглянуто принципи правового регулювання публічних закупівель в Європейсь-
кому Союзі щодо адаптації в національне законодавство в умовах реформування
державного управління та розвитку інформаційного суспільства. Проаналізовано
принципи гласності, пропорційності, прозорості, взаємного визнання, справедливості,
об’єктивності, мінімальної вартості з позиції практики Суду ЄС у контексті розвитку
принципу транспарентності публічної влади в державах-членах ЄС та впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій.