оптимізація процесу

СТРУКТУРУВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ

Якісна медична допомога – важливий індикатор економічного розвитку держави. Сьогодні підвищення якості медичних послуг є пріоритетним завданням як для медичних установ, так і для держави загалом. Розроблення методів і засобів для безперервного підвищення якості медичних послуг сприяє регулюванню, удосконаленню медичних послуг, забезпечує комплексність її складових, послідовність і безперервність їх надання, а також допомагає персоналу визначитися з нап­рям­ками досягнення оптимального рівня надання медичної допомоги.