method of linear regression

Прогнозування функції зміни швидкості вітру методом лінійної регресії

У статті зроблено апроксимацію функції зміни швидкості вітру лінійними функціями на основі функцій Уолша та прогнозування значень функцій методом лінійної регресії. Показано, що за умови лінійної зміни внутрішнього опору вітрогенератора в часі доцільно ввести функцію зміни швидкості вітру з лінійною апроксимацією. Наведено систему ортонормальних лінійних функцій на основі функцій Уолша. Як приклад наведено наближення лінійно-зростаючої функції із системою з 4, 8 та 16 лінійних функцій на основі функцій Уолша.