внутрішня міграція

Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України

Досліджено проблему трудової міграції в умовах глобалізації. Трудова міграція
відіграє найважливішу роль у сучасному світовому міграційному процесі населення.
Зазначено, що процеси глобалізації за своїм змістом є культурними, соціальними,
економічними, політичними “викликами” для України. Глобалізація як позитивно, так
і негативно впливає на розвиток українського суспільства і держави.

Адміністративно-правова характеристика внутрішньої міграції в Україні

Подано адміністративно-правову характеристику внутрішньої міграції у контексті
зовнішньої та незаконної міграції. Розглянуто адміністративно-правове регулювання та
особливості міграційних процесів в Україні крізь призму теоретичного аналізу
складових міграційних процесів. Проаналізовано питання реалізації окремих положень
Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів щодо
суб’єктивних і об’єктивних чинників, які впливають на стан внутрішньої міграції.
Досліджено міграційний рух населення у державі.