алюмомагнезіальна шпінель

Субсолідусна будова системи MgO – Al2O3 – FeO – TiO2

Досліджено субсолідусну будову чотирикомпонентної системи MgO – Al2O3 – FeO – TiO2 в шести температурних інтервалах. Визначено геометро-топологічні характеристики фаз досліджуваної системи, побудовано топологічні графи взаємозв'язку елементарних тетраедрів, визначено їхні об’єми, ступінь асиметрії для всіх температурних інтервалів.

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ АЛЮМОМАГНЕЗІАЛЬНОЇ ШПІНЕЛІ. ОГЛЯД

Проаналізовано основні методи синтезу порошків алюмомагнезіальної шпінелі, їхні особливості та переваги. Розглянуто характер фізико-хімічної взаємодії компонентів у системі MgO–Al2O3,фізичні, кристалографічні характеристики та структурні параметри кристалічної граткиалюмомагнезіальної шпінелі.Наведено умови синтезу таздійснено якісне порівняння можливостей методів синтезуз точки зорувластивостей порошків шпінелі.Показано вплив різних чинників на повноту шпінелеутворення за різних методів синтезу шпінелі.