медичні відходи; лікарські препарати; концентрація; очищення; методи; тара; утилізація; переробка

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (ОГЛЯД)

Наведено огляд технологій утилізації і переробки медичних відходів. Розглянуто класифікації фармацевтичних і медичних відходів та шляхи зниження впливу відходів фармацевтичної галузі на довкілля. Проаналізовано вплив медичних відходів на довкілля. Із збільшенням лікарських препаратів в усіх країнах світу зростає і можливість потрапляння медичних та фармацевтичних відходів у навколишнє середовище та водні об’єкти, тому вирішення даної проблеми є надзвичайно актуально. Наведено блок схему утилізації протермінованих лікарських препаратів.