mineral fillers

ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОКОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА МІНЕРАЛЬНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ОСНОВІ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ

Досліджено закономірності одержання в блоці пористих композитів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінерального наповнювача – «медичного» скла на основі оксидів кремнію та алюмінію. Встановлено вплив природи, кількості та розміру частинок неорганічного наповнювача, температури, ініціатора на швидкість полімеризації та «граничне» перетворення мономера. Отримані результати будуть використані для вдосконалення технології одержання остеопластичних пористих композитів.