psychiatric hospital

РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЛІКАРНІ

У статті досліджується архітектурно-містобудівний комплекс Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, що сформувався на зламі ХІХ - ХХ ст. у інноваційних європейських трендах облаштування психіатричних клінік. Досліджено етапи розвитку та виявлено цінність планувальної структури комплексу та окремих його споруд, створення яких повязано з іменами видатних тогочасних архітекторів.