responsibility.

Поняття, елементи та особливості правового статусу державного службовця

У статті на основі наукової літератури та чинного законодавства України у сфері державної служби здійснено аналіз змісту правового статусу державного службовця. Наголошено, що правовий статус державного службовця визначає його місце у сус- пільстві.

Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти

Розглянуто нормативно-правове визначенняадміністративної відповідальності, подано основні та специфічні ознаки адміністративної відповідальності. Розглянуто реалізацію адміністративної відповідальності