дефекти

Вплив модифікації поверхні на структурні та термічні властивості нановуглеців різної розмірності

Багатошарові вуглецеві нанотрубки та графітові нанопластинки були функціоналізовані через обробку кислотою з метою подолання проблеми агломерації. За допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є показано хімічну модифікацію нановуглеців, а загальний зв’язок між хімічною обробкою та популяцією дефектів проаналізовано Раман-спектроскопією. Інформацію про втрату маси та домішки отримано термогравіметричним аналізом. Рентгенівська дифракція показала вплив обробки кислотою на фізичні стани нановуглеців, у тому числі на кристалічну текстуру.

Особливості експлуатації електричного автомобіля Tesla Model S90D в умовах міст України

Тенденції сталого розвитку транспорту, використання альтернативних джерел енергії і вимоги зменшення вуглецевого сліду на всіх етапах життєвого циклу і на усіх рівнях автомобільної техніки призвели до збільшення частки електромобілів як при первинній реєстрації, так і вживаних транспортних засобів. Поява на ринку великої кількості вживаних сучасних електромобілів спричинила потребу розроблення процедур забезпечення їх технічної експлуатації як з вимог раціонального користування, так і забезпечення безпеки руху.

Імпульсне діагностування технічного стану силових трансформаторів за характеристиками власних загасних коливань

Викладено спосіб імпульсного дефектографування силового трансформатора за збудження у ньому власних загасних коливань періодичними імпульсами постійної напруги. За величиною зміни параметрів цих коливань під час експлуатації трансформатора можна оцінити виникнення дефектів шляхом періодичного діагностування та порівняння дефектограм із нормограмами та прогнозувати ровиток дефектів і встановити можливість подальшої експлуатації трансформатора без необхідності поточного чи капітального ремонту.