вінілхлорид; хлорорганічні відходи; спалювання органічних відходів; шлам від спалювання

СКЛАД ШЛАМУ ВІД СПАЛЮВАННЯ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА 1,2-ДИХЛОРЕТАНУ

При  термічній  утилізації  хлорорганічних  відходів  прямого  хлорування  етилену  до 1,2-дихлоретану  у  виробництві  хлорвінілу  на  ТОВ “Карпатнафтохім”  утворюється  шлам, який засмічує газопроводи  та теплообмінні елементи парогенератора, спричинює порушення нормального  технологічного  процесу  та  призводить  до  аварійних  зупинок.