4-заміщенні 9

СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 4- ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ

За  даними  програми  PASS  Online  для  синтезованих  сполук  була  спрогнозована противірусна  активність стосовно picorna-, influenza  та rhinovirus, що вписується  у  сучасну стратегію  створення  протипухлинних  препаратів  на  основі  антрахінону  з  антивірусною дією,  та  антибактеріальним  ефектом.  Використано  кілька  способів  синтезу  похідних 9,10- антрахінону, які містять у своєму складі біогенні аміни у 4-положенні.