boron nitride nanotubes

ВОДОДИСПЕРСНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ НАНОМАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ БОРОНІТРИДНИХ НАНОТРУБОК

Вододисперсні  флуоресцентні  наноматеріали  на  основі  боронітридних  нанотрубок  та прищеплених  щіток  полі(акрилової  кислоти-ко-флуоресцеїн  акрилату)  були  успішно синтезовані  під  час  двостадійного  процесу.  Функціоналізація  нанонотрубок  підтверджена спектроскопічним  та  гравіметричним  методами.  Нанотрубки  модифіковані  полімерними щітками  демонструють  інтенсивну  емісію  зеленої  флуоресценції  при 520  нм.  Розроблена гібридна  структура  потенційно  може  використовуватися  для  візуалізації  клітин,  як “розумна” поверхня, нанотрансдуктор та наноносій.