logistics customer services

ПОТЕНЦІАЛ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА

У статті досліджено методологічні аспекти управління процесом логістичного обслуговування клієнтів підприємств під кутом удосконалення потенціалу його діджиталізації. Встановлено, що потенціал оцифрування логістичних процесів знаходить свій вияв, насамперед, у збільшенні швидкості та ефективності управління, можливості своєчасної корекції загроз та ризиків, які виникають та у полегшенні аналітичної обробки та отримання більш точної оцінки великих масивів інформації.