energy-efficient equipment

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЖИТЛА СЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХОВОСТІ В ПРИБЕРЕЖНИХ РАЙОНАХ ІРАНУ

Стаття присвячена принципам функціонально-просторової організації  енергоефективного житла середньої  поверховості в прибережних районах Ірану.  Регіони   Півдня  і  Півночі країни  найбільш   густо    заселені,  оскільки    мають   вихід   до  водної   поверхні:  на півночі  до  Каспію, на  півдні  -  до Перської   затоки.  В  роботі   зроблено спробу систематизувати  типологічний ряд  житла   середньої   поверховості з енергоефективними   технологіями  з   вбудованими,  прибудованими,  надбудованими  та окремо    розміщеними   елементами енергоефективного обладнання.