спеціалізований автомобіль

Вплив розташування в кузові автомобіля об’єкта транспортування на його вібронавантаженість

Запропоновано динамічну модель для дослідження впливу розташування об’єкта транспортування в кузові автомобіля на його вібронавантаженість при русі по одинарних перешкодах, дорозі з випадковим мікропрофілем та бездоріжжю. Наведені диференціальні рівняння та спосіб їх інтегрування у середовищі MATLAB Simulink. Отримані значення частот та амплітуд вертикальних коливань, віброприскорень об’єкта транспортування при різному розташуванні у кузові транспортного засобу.