віброприскорення

АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СПЕКТРУ ВІБРОПРИСКОРЕНЬ

Вібрація серед усіх видів механічних впливів для технічних об’єктів найбільш небезпечна. Знакозмінні напруження, викликані вібрацією, сприяють накопиченню пошкоджень у матеріалах, конструкції системи та руйнуванню. Досить швидко руйнування об’єкта настає при вібраційних впливах за умов резонансу. Водночас, вібрація викликає порушення фізіологічного та функціонального станів людини. Вплив вібрації на людину залежить від її спектрального складу, напрямку дії, тривалості впливу, а також від індивідуальних особливостей особи.

Вплив розташування в кузові автомобіля об’єкта транспортування на його вібронавантаженість

Запропоновано динамічну модель для дослідження впливу розташування об’єкта транспортування в кузові автомобіля на його вібронавантаженість при русі по одинарних перешкодах, дорозі з випадковим мікропрофілем та бездоріжжю. Наведені диференціальні рівняння та спосіб їх інтегрування у середовищі MATLAB Simulink. Отримані значення частот та амплітуд вертикальних коливань, віброприскорень об’єкта транспортування при різному розташуванні у кузові транспортного засобу.