реакція Пудовика

Методологія дослідження гідрофосфонілювання альдегідних похідних з H6P2W18O62•14H2O як відновлювального каталізатора

Розроблено каталітичний процес гідрофосфонілювання альдегідів загальної формули H6P2W18O62•14H2O. Для отримання α-гідроксифосфонатів різні альдегіди піддавали взаємодії з діетилфосфітом у присутності 1 % гетерополікислоти як каталізатора. Синтезовані сполуки охарактеризовані за допомогою ІЧ-спектроскопії та методів 1Н ЯМР, 13С ЯМР і 31P ЯМР.