антибактеріальний

Фітохімічний скринінг, антибактеріальна й антиоксидантна активність ocimum basilicum l., культивованого в Біскрі, Алжир

Алжирська флора містить багато ароматичних рослин, які становлять великий терапевтичний інтерес завдяки їхнім біологічно активним вторинним метаболітам, що робить їх предметом наукового інтересу. У цій роботі нас цікавив Ocimum basilicum L. сімейства Lamiaceae, культивований і зібраний у місті Біскра, розташованому на південному сході Алжиру. Фітохімічний скринінг був проведений для виявлення наявності флавоноїдів, танінів, кумаринів, ефірної олії й інших фітохімічних речовин. Визначено загальний вміст поліфенолів, флавоноїдів і танінів.

Синтез, характеристика, антимікробні дослідження та молекулярний докінг бензооксадіазольних похідних

Синтезовано серію нових 1,2,5-оксадіазольних сполук, отриманих з 4-хлор-7-нітро-бензо 1,2,5-оксадіазолу з використанням різних методик. Отримані похідні охарактеризовані, а їх структури підтверджені за допомогою Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-аналізу. Визначено антибактеріальну та протигрибкову активність всіх компонентів щодо чотирьох видів патогенних бактерій: S.aureus, S.epidermidis (як грамнегативні бактерії), E.coli, Klebsiella spp. (як грампозитивні бактерії) та грибка Candida albicans з використанням методу дифузії в агарі.

Антибактеріальні ацетатцелюлозні мікроволокна, що містять похідні комплекси піридину

Синтезовано галідні комплекси піридину (L1) та 2,4-диметилпіридину (L2) типу [ML2X2]. За допомогою Фур’є-спектроскопії та 1Н ЯМР визначено їх характеристику. Ацетатцелюлозні волокна, що містять синтезовані комплекси, були електроспіновані та досліджені з використанням Фур’є-спектроскопії, а їх морфологію визначено за допомогою FE-SEM. Досліджено антибактеріальну активність комплексів та волокон.

Одержання наночастинок срібла стабілізованих твіном плазмохімічним способом: каталітичні та антимікробні властивості

Стабільні наночастинки срібла було синтезовано простим, екологічно чистим, плазмохімічним методом з використанням нейонногенного Твин-80 (поліоксіетилен-(80)-сорбітан моноолеат) як стабілізуючого агента. Досліджено вплив концентрації Твін 80 на ефективність формування наночастинок срібла, їх середній розмір і стабільність. Синтезовані наночастинки срібла проявляють антибактеріальну активність на двох штамах бактерій. Наночастинки срібла показали високу каталітичну активність щодо відновлення п-нітрофенолу (4-НФ) до амінофенолу (4-АФ) у присутності NaBH4.