калюсна маса

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ З ADONIS VERNALIS

Показано можливість застосування біотехнологічного методу для одержання біологічно активних сполук, заснованого на in vitro культивуванні калюсних культур. Одержано калюсну біомасу Adonis vernalis, отримано екстракти на її основі,  визначено вміст флавоноїдів, фенольних сполук, також досліджено їх антиоксидантну активність. Результати досліджень свідчать про те, що калюсна біомаса не поступається рослинній сировині за вмістом біологічно активних речовин та біологічною активністю.