поліакриламід; гідрогель; рН середовища; гель-фракція; ступінь набрякання.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕЛЕУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІДРОГЕЛІВ ПРИ СТРУКТУРУВАННІ ФОРПОЛІМЕРІВ АКРИЛАМІДУ

Наведено  результати  досліджень  утворення  полімерної  матриці  гідрогелю  унаслідок структурування  поліакриламіду  його  реакційноздатним  полімерним  похідним –  полі-N- (гідроксиметил)акриламідом, визначено  зони  оптимальних  умов  синтезу  та  отримано  харак- теристики  гідрогелю  залежно  від  рН-середовища,  концентрації  форполімерів,  співвідно- шення між форполімерами та тривалості синтезу.