нікель; полівінілпіролідон; 2-гідроксіетилметакрилат; кополімер; гід- рогелі; нікельнаповнені гідрогелі.

Investigation of the properties of nickel-filled copolymers of polyvinylpyrrolidone and hydrogel materials based on them

Досліджено  властивості  нікельнаповнених  кополімерів  полівінілпіролідону  з 2-гід- роксіетилметакрилатом та гідрогелевих матеріалів на їх основі, одержаних методом поліме- ризації з одночасним відновленням йонів металу. Встановлено вплив складу полімер-мономерної композиції, вмісту металу-наповнювача  та умов  проведення  реакції відновлення йонів Ni2+ на фізико-механічні, сорбційні, електричні та магнітні характеристики отриманих матеріа- лів.